• Mapy do celów projektowych
  • Wytyczenia obiektów budowlanych
  • Wytyczenia sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy
  • Inwentaryzacje powykonawcze
  • Pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych
  • Aktualizacje map
  • Doradztwo techniczne w zakresie geodezji i kartografii
  • Pozostałe pomiary ustalane indywidualnie