Lista referencyjna

Klient: Urząd Miasta Grajewo

  • Rok: 2020
  • Czas trwania: 6 miesięcy
  • Opis prac:

Urząd Mista w Grajewie serdecznie dziękuje za dotychczasową współpracę z firmą Geodezyjną GEOMAX Izabela Pietrzak, która od wielu lat pomaga nam w przygotowaniach oraz realizacji inwestycji.

Firma Pracownia Geodezyjna GEOMAX Izabela Pietrzak wzorowo wywiązuje sie ze wszystkich swoich obowiązków, dbając o wysoką jakość usług i wzajemnych relacji. Dotychczasową współpracę cechuje sumienność, szybki czas realizacji oraz fachowe doradztwo.

Polecamy usługi Pracowni Geodezyjnej GEOMAX Izabela Pietrzak wszystkim, którzy podobnie jak my cenią sobie solidne partnerstwo w biznesie. Życzymy sukcesów mając na nadzieję na dalszą owocną współpracę.


Klient: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

  • Rok: 2020
  • Czas trwania: 6 miesięcy
  • Opis prac: Rozbudowa sieci uzbrojenia terenu.

Niniejszym Listem Referencyjnym w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie potwierdzam wieloletnią współpracę przy realizacji inwestycji prowadzonych przez nasz zakład w zakresie tworzenie nowych i rozbudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu dla firmy Pracownia Geodezyjna GEOMAX Izabela Pietrzak

Współpraca ta pozwala mi zarekomendowac frimrę Pracownia Ge...